Řidičský průkaz B

Jak to bude celé probíhat a jak získáte řidičský průkaz B?

KROK 1: JAK SE STÁT KLIENTEM AUTOŠKOLY NA JEDNIČKU PRAHA

 • Kontaktujte nás a my Vám dáme k vyplnění formální „žádost o řidičské oprávnění“.
 • Navštivte lékaře a požádejte jej o potvrzení „lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k řízení“ (formulář Vám na vyžádáni zašleme e-mailem nebo poštou). Potvrzený formulář nám přineste na svou první hodinu. Razítko musí obsahovat čitelné jméno lékaře a na razítku musí být uvedeno „praktický lékař“.
 • Specifická podmínka platí pro klienty mladší 18 let. Ti musí mít na žádosti souhlas svého zákonného zástupce.
 • Následovat bude platba kurzu na naše číslo účtu: 500041001/2700 a to před zahájením kurzu. V poznámce prosím uveďte Vaše příjmení pro snadnější identifikaci Vaší platby.
 • Váš osobní lektor Autoškoly na jedničku vás bude telefonicky kontaktovat a společně se domluvíte na začátku výcviku na jehož konci na Vás čeká řidičský průkaz B.

 KROK 2: TEORIE

 • Než začnete s jízdami projdete teoretickou přípravou ke získání řidičského průkazu B.
 • Budete individuálně studovat z učebnice, nebo z výukového CD. Materiály si můžete buď sami zakoupit na internetu nebo v knihkupectví. Můžete si je také koupit u nás v Autoškole na jedničku Praha a to na první hodině.
 • Všichni účastníci kurzu se zúčastní konzultačních lekcí, během kterých je jim vysvětlena látka, které neporozuměli, jsou přezkušování z kapitol, které již nastudovali a jsou jim zadávány domácí úkoly.
 • Kromě hodin týkajících se teorie absolvujete zdravovědu a údržbu jako součást teoretické přípravy. Jedná se o jednu z podmínek, pokud si přejete získat řidičský průkaz B v autoškole.

 KROK 3: KONTROLNÍ TEST – ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ B

 • Na důkaz toho, že jste po celou dobu průběhu kurzu pečlivě studovali a jste připraveni získat řidičský průkaz B pro vás naše Autoškola na jedničku Praha připravila elektronický test. Jeho absolvováním se přesvědčíme, zda jste připraveni ke zkoušce před zkušebním komisařem.
 • Vaše skóre v tomto zkušebním testu nesmí být nižší než 85% správných odpovědí.

 KROK 4: ŘIDIČÁK B – JÍZDY

 • V průběhu kurzu v naší autoškole ke získání řidičského průkazu B Vás čeká celkem 28 jízd (45 minut/jízda). Bývá zvykem, že studenti absolvují vždy 2 jízdy najednou, takže jedno setkání s lektorem trvá 90 minut.
 • V naší autoškole je možné si jízdy individuálně domlouvat flexibilně v pracovních dnech nebo také o víkendech v rozmezí 06:00 – 24:00.
 • Autoškola na jedničku Praha každému žákovi autoškoly přidělí jednoho lektora výcviku. Výhodou je, že tento lektor Vás bude dobře znát a bude tak schopen výcvik přizpůsobíit Vašim individuálním potřebám. Každý žák začíná v místě s malým provozem. Postupně se budete přesouvat do míst s hustějším provozem.
 • S Vašim lektorem se vždy individuálně domluvíte na nástupním místu a čase.

KROK 5: ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA – ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ B

 • Závěrečná zkouška se skládá z 30 min. testu z teorie a 30 min. jízdy se zkušebním komisařem.
 • Na tomto místě bychom Vás rádi upozornili, že termín zkoušky určuje Magistrát hl. m. Prahy a naše autoškola v žádném případě nemůže termín ovlivnit. Termín určený Magistrátem hl. m. Prahy bývá obvykle 3 týdny od ukončení výcviku.

Výměna odkazů